TITAN CUBED 80-300

TitanCubed1

Wysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa (HREM) przy użyciu korektora aberracji sferycznej soczewki obiektywu

 • Rozdzielczość punktowa (limit informacyjny)=70-90pm
 • przesuw x,y +/- 1mm, z 0.375 , krok: 1 nm, 0.1o
 • rozmiary próbki: średnica 3.05 mm, grubość max 0.34 mm
 • kamera Gatan Ultrascan 1000p zoptymalizowana dla 300kV 2048x2048x16b , 4Mpixels/s
 • kamera 40 zdjęć/s 1000x1000

  Skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM)

 • Rozdzielczość 512x512, 1024x1024,2048x2048 dla14 bitów
 • Elektroniczny obrót kierunku skanowania
 • Rozdzielczość < 140 pm
 • Najmniejsza średnica wiązki 200 pm
 • Detektor HAADF => Z contrast

  Spektroskopia i obrazowanie przy użyciu wiązki elektronów z wybranego zakresu energii

 • Monochromator + Gatan Image Filter GIF Quantum 966
 • Rozdzielczość energetyczna systemu - 0.2 eV

  Holografia elektronowa z korektorem Cs

  Mikroskopia lorentzowska

 • Rozdzielczość <=3 nm dla 300 kV
 • Pole magnetyczne w obrębie próbki < 5 mT

  Mikroanaliza EDX

 • Detektor EDX
 • Z > 4 (Be)
 • Rozdzielczość energetyczna < 136 eV

  Software

 • DigitaMicrographic => zarządzanie kamerą, EELS, STEM
 • Rekonstrukcja amplitudy i fazy w holografii elektronowej
 • Rekonstrukcja amplitudy i fazy serii obrazów
 • „TrueImage Professional”
 • Kontrola goniometru na podstawie projekcji stereograficznej
 • SDK

  Pomiary w temperaturze ciekłego azotu