1.   Procedura badawcza PB-01

„Analiza jakościowa w mikroobszarach w oparciu o metodę EDS”

 

Procedura dotyczy identyfikacji pierwiastków z zakresu od Z-5 do Z-92 mikroobszarów przypowierzchniowych metali i stopów metali metodą mikroskopii skaningowej EDS. Badania obejmują wybór miejsca analizy na powierzchni badanej próbki, rejestrację widma charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego oraz porównanie zebranego widma z widmem teoretycznym na podstawie funkcji HPD (Halographic Peak Deconvolution). Badania wykonywane są na mikroskopie Helios-NanoLab 600 wyposażonym w spektrometr EDAX z systemem oprogramowania Genesis.

 

 

 

2.   Procedura badawcza PB-02

„Wyznaczanie wielkości cząstek koloidu”

 

Procedura dotyczy badania rozkładu wielkości cząstek o rozmiarach od 1 nm do 250 nm. Cząstki koloidu mogą być z metalu, stopu metali lub z innego materiału odpornego na działanie wiązki elektronowej (np. tlenki metali ZnO, CuO). Cieczą koloidu może być woda, alkohol, lub inna ciecz, która odparowuje w warunkach pokojowych. Badane cząstki powinny posiadać regularne kształty (okręgu, elipsy, trójkąta, prostokąta czy innego wielokąta wypukłego). Badania wykonywane są na transmisyjnym mikroskopie elektronowym Titan Cubed 80-300.