Nanodruty otrzymane metodą VLS

ZnTe z użyciem złota jako katalizatora.

GaMnAs z użyciem manganu jako katalizatora.