Transmisyjny Mikroskop Elektronowy JEM2000EX Instytutu Fizyki PAN
Nr. fab. EM 133041-25, oddany do eksploatacji 15 marca 1989 roku.

Napięcie przyśpieszające 200kV

Katoda LaB6

Punktowa rozdzielczość 0,3 nm

Liniowa rozdzielczość 0,26 nm

Aberracja sferyczna Cs 1,2 mm

Goniometr dwuosiowy +-20o

Max. powiększenie milion razy

Stała kamery dyfrakcyjnej 30-120cm

Klisze fotograficzne 6x9cm

Czas naświetlania 1-3 sec.

JEM2000EX